Onze visie

Onze visie

Logo De Sproetjes

Missie: Verzorgde kwalitatieve kinderopvang

Visie: Bij kinderdagverblijf De Sproetjes streven wij naar de hoogste opvangkwaliteit! Dit behalen wij door het kind centraal te stellen, met de ouders als belangrijke partner, met respect voor ieders eigenheid, met gedreven medewerkers die het verschil maken, met zorg en zelfevaluatie voor het personeel, met de middelen en de omgeving, met een uitgebreid aanbod dat inspeelt op de noden en behoeften van de kinderen.

De ouder(s) geven ons alle inlichtingen die nodig zijn om de opvang af te stemmen op de individuele noden van het kind. Zij kunnen met hun vragen over de gezondheid, de ontwikkeling en de activiteiten van het kind steeds bij ons terecht.

Onze dienstverlening omvat de verzorging en de opvoedkundige begeleiding van de kinderen. De Sproetjes wil een veilig, kindvriendelijk klimaat creëren dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert en hun de beste kansen biedt om hun talenten en vaardigheden te ontplooien.

Ieder kind ontwikkelt zich op een verschillende wijze. Het heeft heel wat verbeelding en al spelend ontdekt het de wereld rondom zich, leert het over zichzelf en over de anderen!

We moedigen kinderen aan om te spelen alleen of in groep. Om hun talenten ten volle te kunnen ontplooien is het belangrijk dat de kinderen zich goed voelen. Elk kind moet bij ons het gevoel hebben dat het meetelt.

Wij hechten veel belang aan het creëren van een warme, huiselijke sfeer, waar de eerste stapjes worden gezet naar de ontplooiing van de eigen persoonlijkheid.

Een positief zelfbeeld, zelfredzaamheid stimuleren, structuur en regels bijbrengen staan bovenaan onze lijst. Zo creëren we een situatie waarin het kind de kans krijgt om geboeid bezig te zijn.

Onze opvang bestaat uit twee groepen, één voor de baby’s van 0 tot 18 maanden en één voor de peuters van 18 maanden tot 3 jaar.
De groepen worden beperkt tot max. 14 kinderen per groep.

Beide groepen hebben hun eigen leefgewoonten. Voor meer informatie over gedetailleerde de dagindeling, de slaap- en eetgewoonten en de spelactiviteiten kunnen ouder(s) steeds terecht bij de begeleiders.

De kinderen gaan pas over naar een andere leefgroep na overleg. Het spreekt voor zich dat de ouder(s) op de hoogte worden gehouden ivm de vorderingen van hun kindje.

Om praktische redenen kunnen de kinderen vóór 9u30 en na 16u30 samen opgevangen worden in dezelfde ruimte.

Hebt u vragen?

Onze volledige visie kunt u terugvinden in ons huishoudelijk reglement of u mag ons ook steeds contacteren!