Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

Wij beseffen maar al te goed dat het toevertrouwen van uw kindje aan Kinderdagverblijf De Sproetjes, een grote stap is voor zowel u als ouders en voor uw kind. Wij zullen uw kindje dan ook met de nodige zorgen omringen!

Voor een vlot en aangenaam verloop van de opvang is het belangrijk dat zowel wij als u zich aan bepaalde afspraken houden. Deze afspraken worden verhelderd in ons huishoudelijk reglement.

Bovendien willen we u met deze bundel een praktische wegwijzer aanreiken voor de komende jaren dat uw kindje bij ons zal worden opgevangen. Als u met een bepaalde praktische vraag zit, kan u dit gemakkelijk in deze bundel terugvinden. U mag ons bij vragen ook steeds contacteren!

Raadpleeg hier de laatste versie van ons huishoudelijk reglement!