Onze werking

Onze werking

MISSIE:
Wij zorgen met onze dagdagelijkse werking voor een huiselijk, verzorgde en kwalitatieve kinderopvang met enthousiaste, creatieve en gedreven medewerkers. Van elke dag maken we een leuke, uitdagende en leerzame dag!

VISIE:
Bij kinderdagverblijf De Sproetjes staat het kind centraal, met de ouders als belangrijkste partner! Dit met respect voor ieders eigenheid, met gedreven medewerkers die het verschil maken, met zorg en zelfevaluatie voor het personeel, de middelen en de omgeving, met een aangepast aanbod dat inspeelt op de behoeften van ieder kind.

De ouder(s) geven ons de informatie die nodig is om de opvang af te stemmen op de individuele noden van het kind. Wij bieden de nodige ondersteuning voor vragen over gezondheid, ontwikkeling en activiteiten van het kind.

Onze dienstverlening omvat de verzorging en de opvoedkundige begeleiding van de kinderen. Een kind ontwikkelt zich op verschillende manieren! Bij De Sproetjes zorgen wij voor een veilig -en kindvriendelijk klimaat dat de ontwikkeling van elk kind bevordert en alle kansen biedt om talenten en vaardigheden ten volle te ontplooien.

Een kind heeft heel wat verbeelding en al spelend ontdekt het de wereld rondom zich, leert het over zichzelf en van anderen. Wij moedigen daarom de kinderen aan om alleen en in groep te spelen. Om hun vaardigeden te ontdekken is het belangrijk dat de kinderen zich goed voelen. Elk kind moet bij ons het gevoel hebben dat het meetelt! Daarom hechten wij veel belang aan het creëren van een warme, huiselijke sfeer, waar de eerste stapjes worden gezet van de ontwikkeling van hun persoonlijkheid.

Een positief zelfbeeld, zelfredzaamheid stimuleren, structuur en regels bijbrengen, zijn voor ons belangrijke aspecten.

Wij organiseren groepsopvang voor baby’s en peuters die nog niet naar de kleuterschool gaan. Op de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden zijn kinderen klaar om naar school te gaan (= einde opvang), deze datum wordt genoteerd in de schriftelijke overeenkomst, gebaseerd op de vermoedelijke geboortedatum. Wanneer er sprake is van ontwikkelingsachterstand, kan er steeds een individuele uitzondering worden gemaakt.

LEEFGROEPEN:
Er zijn twee leefgroepen, één voor baby’s van 0 tot 18 maanden en één voor peuters van 18 maanden tot max 3 jaar. Elke groep beschikt over een uitgebreid aanbod speelgoed afgestemd op hun leeftijd, met elk hun specifieke dagindeling, slaap -en eetgewoonten en spelactiviteiten.

Het spreekt voor zich dat de ouder(s) dagelijks op de hoogte worden gehouden over de evolutie van hun kindje. Kinderen gaan pas na overleg met de ouder(s) over naar een hogere leefgroep.

Wanneer er max. 18 kindjes aanwezig zijn, kunnen kinderen om praktische redenen samen opgevangen worden in hetzelfde lokaal.

Meer info?

Onze volledige visie kunt u terugvinden in ons huishoudelijk reglement.