Prijs

Prijs

Per maand wordt er een vast bedrag betaald, berekend op het aantal dagen dat uw kindje ingeschreven staat en rekening houdend dat ons kinderdagverblijf in april, juli en december enkele dagen wegens vakantie is gesloten. Bij ziekte, verlof of afwezigheid blijft de maandprijs onveranderd.

Dankzij onze erkenning bij Kind en Gezin, kunt u genieten van enkele financiële voordelen:

Kinderopvangtoeslag (Vlaanderen)

Dankzij het groeipakket van de Vlaamse-Overheid ontvangt u in ons kinderdagverblijf, een kinderopvangtoeslag van 3,29 euro per opvangdag en per kind.
Komt uw kindje een halve dag naar de opvang, dan ontvangt u de helft van dit bedrag.
Wanneer uw kindje minder dan 3 uur naar de opvang komt, dan ontvangt u de toelage niet.

Meer info over de kinderopvangtoeslag kunt u hier terugvinden.

Belastingvermindering (Federaal)

Bijkomstig hebt u recht op een belastingvermindering voor de kosten die u maakt voor ons kinderdagverblijf.

Voor de uitgaven voor kinderopvang die aan de voorwaarden voldoen, heeft u recht op een belastingvermindering. U mag voor 2020 (aanslagjaar 2021) maximaal 13 euro per opvangdag en per kind jonger dan 14 jaar (of jonger dan 21 jaar bij een zware handicap) inbrengen als uitgaven. De belastingvermindering bedraagt 45% van die uitgaven.

  • Vanaf aanslagjaar 2022 verhoogd deze belastingvermindering naar maximaal 14 euro per opvangdag!

Elk jaar ontvangt u van ons een fiscaal attest voor de uitgaven die u maakte voor onze kinderopvang.

Meer info over deze belastingvermindering in de kinderopvang kunt u hier terugvinden.

Overzicht vaste maandprijzen

HELE DAGEN

jan-feb-ma-mei-jun-aug-sep-okt-nov

 april

 juli

 december

excl. luiers

incl. luiers

excl. luiers

incl. luiers

excl. luiers

incl. luiers

excl. luiers

incl. luiers

5/week

€ 600,00

€ 645,00

€ 500,00

€ 535,00

€ 385,00

€ 410,00

€ 500,00

€ 535,00

4/week

€ 485,00

€ 515,00

€ 410,00

€ 440,00

€ 295,00

€ 315,00

€ 410,00

€ 440,00

3/week

€ 365,00

€ 390,00

€ 325,00

€ 345,00

€ 205,00

€ 220,00

€ 325,00

€ 345,00

2/week

€ 245,00

€ 260,00

€ 235,00

€ 250,00

€ 120,00

€ 130,00

€ 235,00

€ 250,00

1/week

€ 125,00

€ 135,00

€ 120,00

€ 130,00

€ 65,00

€ 70,00

€ 120,00

€ 130,00

Maandprijzen halve dagen opvang met een duurtijd van minder dan 5 uur, middagmaal of 16-uurtje inbegrepen:

HALVE DAGEN

jan-feb-maa-mei-jun-aug-sep-okt-nov

april

juli

december

excl. luiers

incl. luiers

excl. luiers

incl. luiers

excl. luiers

incl. luiers

excl. luiers

incl. luiers

5/week

€ 425,00

€ 460,00

€ 355,00

€ 380,00

€ 270,00

€ 290,00

€ 355,00

€ 380,00

4/week

€ 340,00

€ 370,00

€ 290,00

€ 310,00

€ 210,00

€ 225,00

€ 290,00

€ 310,00

3/week

€ 260,00

€ 275,00

€ 230,00

€ 245,00

€ 145,00

€ 160,00

€ 230,00

€ 245,00

2/week

€ 175,00

€ 190,00

€ 165,00

€ 180,00

€ 85,00

€ 90,00

€ 165,00

€ 180,00

1/week

€ 90,00

€ 95,00

€ 85,00

€ 90,00

€ 45,00

€ 50,00

€ 85,00

€ 90,00

Hebt u vragen over onze maandprijzen?