Prijs

Prijs

U betaalt sinds december 2023 in ons kinderdagverblijf een prijs volgens een tarief afhankelijk van uw inkomen (= inkomensgerelateerde kinderopvang of IKT-systeem). In deze prijs zijn de meeste kosten zoals eten, verzorging, personeel, enz., inbegrepen. Melkpoeder, reservekledij, fysiologisch serum, zalf voor rode billetjes,… zijn niet inbegrepen en moet u zelf voorzien. Voor andere dingen betaalt u extra (zie hieronder voor het overzicht).

De prijs van de opvang wordt berekend aan de hand van het gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen. U vindt deze informatie op uw laatste aanslagbiljet. U kan zelf de prijs voor onze opvang berekenen via het berekeningsinstrument op de website van Opgroeien volgens deze stappen:

Stap 1: Surf naar https://mijn.kindengezin.be/:

  • Kies ‘inkomenstarief aanvragen of simuleren’
  • Meld je aan. Wat heb je hiervoor nodig? Je federaal token of je e-ID-kaart, je pincode, een kaartlezer, itsme en een e-mailadres.

Stap 2: Bereken je inkomenstarief en vraag een attest aan:

  • Na aanmelding beantwoord u de vragen en volg je de stappen. Vink aan wat voor u van toepassing is, de berekening gebeurt automatisch met de informatie van FOD Financiën en het rijksregister.
  • U krijgt een e-mail met een link naar het attest inkomenstarief.
  • Hebt u geen aanslagbiljet? Vul alleen dan uw bruto maandinkomen in. Neem het inkomen van de maand vóór de aanvraag.

Stap 3: Geef dit attest aan de verantwoordelijke van uw kinderopvang

De eerste berekening van uw attest inkomenstarief vraagt u ten vroegste 2 maanden voor de start van de opvang. De prijs geldt zolang uw kind naar de opvang gaat tot het 3 jaar wordt, tenzij een nieuwe berekening nodig is.

Belangrijk:
Jaarlijks, op 1 januari, word uw attest inkomenstarief aangepast aan de procentuele stijging van de gezondheidsindex, dit wordt op voorhand gecommuniceerd. U haalt het aangepaste attest op via Mijn Kind en Gezin en bezorgt deze aan de opvang.

Overzicht extra kosten

  1. Ecologische luiers en bijhorende afvalverwerking: €1,75/volle dag; €1,05/halve dag
  2. Administratie en facturatiekosten: € 4,20 / maand

Meer toelichting over: onze prijs, respijtdagen, voorwaarden,… in onze opvang kunt u in ons Huishoudelijk Reglement vanaf pagina 21 terugvinden.

Belastingvermindering (Federaal)

Bijkomstig hebt u recht op een belastingvermindering voor de kosten die u maakt voor ons kinderdagverblijf.

Voor de uitgaven voor kinderopvang die aan de voorwaarden voldoen, heeft u recht op een belastingvermindering. U mag voor 2022 (aanslagjaar 2023) maximaal 14,40 euro per opvangdag en per kind jonger dan 14 jaar (of jonger dan 21 jaar bij een zware handicap) inbrengen als uitgaven. De belastingvermindering bedraagt 45% van die uitgaven.

Elk jaar ontvangt u van ons een fiscaal attest voor de uitgaven die u maakte voor onze kinderopvang.

Meer info over deze belastingvermindering in de kinderopvang kunt u hier terugvinden.

Hebt u vragen over het IKT Systeem?